HomePageHeaderImage_overlay
03/10/2019

CREU SPARC 3000

Croeso i CreuSbarc3000

Mae CreuSbarc3000 yn dod â symudiad yn fyw, yn eich cysylltu chi â'r meddyliau mwyaf disglair ledled Cymru a thu hwnt ac yn galluogi cydweithio deinamig a radical.

 

Bydd yr uwchgynhadledd rhagoriaeth hon mewn meddwl entrepreneuraidd yn hwyluso agenda graidd o siaradwyr cydnabyddedig, dylanwadol yn fyd-eang a thrafodaethau panel craff ar thema Entrepreneuriaeth a yrrir gan Arloesi. Bydd y gynhadledd undydd yn gweithredu fel llwyfan i entrepreneuriaid, buddsoddwyr, addysgwyr, gwneuthurwyr polisi ac arweinwyr busnes.

 

Wedi eu cysylltu drwy weledigaeth i greu ecosystem fwy ffyniannus, bydd y pum rhanddeiliad hyn yn dod at ei gilydd i gael eu hysbrydoli gan drafodaethau trochi a mewnwelediadau llawn ysbrydoliaeth.

EventDate_Whitearea

CREU SPARC 3000

Uwchgynhadledd Rhagoriaeth mewn Meddwl Entrepreneuraidd

Fel un o'r cynadleddau cyntaf i gael ei chynnal yn y Ganolfan Gynadledda Ryngwladol newydd yng Nghasnewydd, bydd CreuSbarc3000 yn cael ei chynnal ar 3 Hydref 2019.

 

Wedi ei hysbrydoli gan batrwm cynadleddau MIT lle rhoddir cyflwyniadau i’r cyfarfod llawn, bydd CreuSbarc3000 yn darparu blociau byr o gynnwys diddorol a hawdd ei ddeall, a gyflwynir gan siaradwyr o gefndiroedd amrywiol a rhyngwladol.

 

Mae’r gynhadledd undydd hon yn argoeli i fod yn ddiwrnod o ddysgu drwy drochi, cyfleoedd i gysylltu ag unigolion uchelgeisiol tebyg i chi o ran eu hanian, a bydd hefyd yn ffynhonnell ysbrydoliaeth gref.

 

Mae’r uwchgynhadledd yn debygol o ddenu cynulleidfa sylweddol o bob cwr o'r Deyrnas Unedig a thu hwnt. Bydd CreuSbarc3000 yn ennyn brwdfrydedd ac yn galluogi arloeswyr beiddgar ac asiantwyr newid i dyfu ac uwchraddio eu busnesau.

Siaradwyr CreuSbarc3000

Bydd CreuSbarc3000 yn llwyfan i arddangos siaradwyr a gydnabyddir yn fyd-eang ac arbenigwyr adnabyddus a fydd yn cyflwyno sgyrsiau diddorol ac yn darparu mewnwelediadau ysbrydoledig o bob rhan o'r byd.

 

Bydd gan bob siaradwr y pŵer i lunio persbectifau ar Entrepreneuriaeth a yrrir gan Arloesi a pheri i'r rhai sy'n bresennol deimlo eu bod wedi eu hysbrydoli, eu hysbysu a'u hannog i archwilio ffiniau arloesi yn eu sefydliadau eu hunain. Byddant yn rhannu mewnwelediad gonest, addysgiadol a hudolus i arloesi drwy eu lens eu hunain.

 

Cyhoeddir rhagor o siaradwyr yn fuan...

Partneriaid

Ochr yn ochr â'n partneriaid gwerthfawr a restrir isod mae CreuSbarc3000 yn chwilio am ddylanwadwyr a rhanddeiliaid allweddol i fod yn bartneriaid i gyflwyno'r uwchgynhadledd eithriadol hon.

 

Os oes gennych chi ddiddordeb, cysylltwch â ni drwy gyfrwng y ffurflen ar y we isod.Cysylltwch â ni

Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn bartner, noddi neu arddangos yn yr uwchgynhadledd rhagoriaeth hon mewn syniadau entrepreneuraidd, byddem yn falch iawn o drafod ymhellach gyda chi.

Cysylltwch â thîm BeTheSpark gan ddefnyddio'r ffurflen isod:

Rhowch eich neges yma

Canolfan Gynadledda Ryngwladol Cymru, Cyffordd 24, M4

Lleoliad

Mae BeTheSpark yn falch o fod yn un o'r digwyddiadau cyntaf a fydd yn cael eu cynnal yn y Ganolfan Gynadledda Ryngwladol ysbrydoledig yng Nghasnewydd.

2019 Cedwir pob hawl © CreuSbarc

Telerau ac AmodauPolisi Preifatrwydd