Bill Aulet.

bill-aulet

Bill Aulet.

Mae Bill Aulet yn newid ein dealltwriaeth o entrepreneuriaeth, a’r ffordd y mae’r pwnc yn cael ei addysgu a’i ymarfer ledled y byd.

Mae’n addysgwr ac yn awdur gwobredig, ac mae ei waith presennol yn seiliedig ar ei yrfa fusnes lwyddiannus dros gyfnod o 25 mlynedd, yn IBM yn gyntaf ac yna fel entrepreneur cyfresol triphlyg. Yn ystod y cyfnod hwn, cododd dros gan miliwn o ddoleri yn uniongyrchol ac, yn bwysicach, creodd gannoedd o filiynau o ddoleri o werth i gyfranddalwyr drwy ei gwmnïau.

Ers 2009, mae wedi bod yn gyfrifol am arwain datblygiad addysg entrepreneuriaeth ar draws MIT yng Nghanolfan yr Ymddiriedolaeth. Mae ei lyfr cyntaf, Disciplined Entrepreneurship, a gyhoeddwyd ym mis Awst 2013, wedi cael ei gyfieithu i dros 20 o ieithoedd, a bu’n destun tri chwrs edX ar-lein i gannoedd ar filoedd o bobl mewn 199 o wahanol wledydd. Cyhoeddwyd y llyfr dilynol, Disciplined Entrepreneurship Workbook, ym mis Ebrill 2017.

Cyhoeddwyd ei waith yn helaeth mewn cyhoeddiadau fel y Wall Street Journal, TechCrunch, y Boston Globe, y Sloan Management Review, y Kauffman Foundation, Entrepreneur Magazine, MIT Sloan Experts a mwy. Mae wedi bod yn siaradwr amlwg ar sioeau fel Squawk Box ar CNBC, BBC News, Bloomberg News yn ogystal ag mewn digwyddiadau a chynadleddau ledled y byd.  Mae ganddo raddau o Harvard ac MIT ac mae’n aelod o’r Bwrdd yn MITEK Systems (NASDAQ: MITK) a XL Hybrids Inc. (Preifat) a hefyd yn athro gwadd ym Mhrifysgol Ystrad Clud/Strathclyde (yr Alban).

Ar 1 Gorffennaf 2017, enwyd Bill yn Athro’r Practis yn MIT Sloan, y cyntaf yn yr ysgol ym maes entrepreneuriaeth ers Alex d’Arbeloff ar 1 Gorffennaf 2003. Mae Bill wedi cael cydnabyddiaeth allanol yn ogystal am ei ymdrechion, sy’n cynnwys Boston 50 on Fire, 2017 Favorite MBA Professors from Poets and Quants, a Chadair Athro Gwadd Anrhydeddus Nannerl Keohane ym Mhrifysgol Gogledd Carolina yn Chapel Hill a Phrifysgol Duke yn 2018.