Emma Jones MBE.

emma-jones-mbe

Emma Jones MBE.

Yn dilyn gradd yn y Gyfraith a Japaneg, ymunodd Emma â’r cwmni cyfrifo rhyngwladol Arthur Andersen, a bu’n gweithio yn Llundain, Leeds a Manceinion. Sefydlodd arfer Mewnfuddsoddi’r cwmni a ddenodd gwmnïau tramor i’r Deyrnas Unedig.

Yn 2000, dan ddylanwad y chwyldro dot.com, gadawodd Emma y cwmni i ddechrau ei busnes cyntaf, Techlocate. Ar ôl 15 mis, gwerthwyd y cwmni yn llwyddiannus i Tenon plc.

Esgorodd y profiad o ddechrau, tyfu a gwerthu busnes cartref ar y syniad y tu ôl i Enterprise Nation, a lansiwyd yn 2006 fel gwefan busnes cartref.

Ers hynny mae’r cwmni wedi ehangu i fod yn gymuned aelodaeth i fusnesau bach, gyda thros 75,000 o bobl yn elwa ar ddigwyddiadau a chymorth: ar-lein ac yn bersonol. Mae Enterprise Nation hefyd yn cyflwyno llais ymgyrchu i’r llywodraeth a’r cyfryngau ar ran ei aelodau.

Ym mis Mehefin 2012, dyfarnwyd MBE i Emma am Wasanaethau i Fenter.

Ym mis Tachwedd 2015, penodwyd Emma gan Brif Weinidog y Deyrnas Unedig yn Llysgennad Busnes gyda ffocws ar gynyddu masnach ryngwladol.

Yn fwy diweddar, ym mis Gorffennaf 2016, penodwyd Emma yn Gynrychiolydd Busnesau Bach a Chanolig ar gyfer Gwasanaeth Masnachol y Goron.