Georgina Campbell Flatter.

georgina-campbell-flatter

Georgina Campbell Flatter.

Mae Georgina Campbell Flatter yn angerddol am greu llwybrau o dlodi i ffyniant drwy entrepreneuriaeth.

Tan yn ddiweddar, roedd Georgina yn Uwch Ddarlithydd mewn Arloesi Technolegol, Entrepreneuriaeth a Rheolaeth Strategol yn Ysgol Reoli Sloan yn y MIT a Chyfarwyddwr Gweithredol Canolfan Datblygu ac Entrepreneuriaeth Legatum yn MIT.

Canolbwyntiodd ei gwaith @MITLegatum ar weithredu rhaglenni a chwricwla addysgol ar gyfer myfyrwyr MIT drwy adeiladu mentrau cynaliadwy o ansawdd y gellir eu hehangu’n gyflym mewn marchnadoedd sy’n datblygu. Mae Flatter wedi dod yn adnabyddus, ac wedi cyfrannu’n frwd at ecosystemau arloesi byd-eang ers nifer o flynyddoedd drwy swyddi fel Cyfarwyddwr Gweithredol Rhaglen Cyflymu Entrepreneuriaeth Ranbarthol MIT (REAP), Cyfarwyddwr a Darlithydd Lab XMMIS @MIT, a Rheolwr Gyfarwyddwr Gwobr Ynni Glân MIT. Mae hefyd wedi arwain nifer o brosiectau arloesi ym Manc y Byd ac wedi gweithio fel ymchwilydd yn y Langer Lab ac yn gydymaith ymchwil mewn cwmni tanwydd adnewyddadwy a ariennir gan fenter sy’n deillio o MIT.

Yn ddiweddar, symudodd yn ôl i’r DU gyda’i gŵr a dau o blant i ddilyn gweithgareddau entrepreneuraidd gartref. Mae hi’n cyd-arwain Uwchgynhadledd MIT-King’s College Llundain #innovate4health fel rhan o’r broses bontio.

Enillodd Flatter MEng mewn gwyddorau deunyddiau o Brifysgol Rhydychen a SM mewn technoleg a pholisi o MIT.